Sodrughestvo Cup

May 8, 2017 ∙ Kharkiv, «Lokomotyv» Sports Palace